พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 8 เมษายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19  คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระราชบิดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสนพระทัยในสุขภาพพลานามัยของพสกนิกรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง ในอันที่จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยพระองค์ได้ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายด้วยความมุ่งมั่นในการศึกษา และการวิจัยทางการแพทย์เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า อันเป็นคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่อปวงชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย

 

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดชิโนรสารามวรวิหาร จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

 135 total views,  1 views today