วางพวงมาลาวันมหิดล

วางพวงมาลาวันมหิดล

วางพวงมาลาวันมหิดล

 

วางพวงมาลาวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช อาคาร ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

บรรยากาศภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *