พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันที่ 18 เมษายน 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ และ รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรจากอาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading