โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อ Extern นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2567  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อ Extern นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะก้าวสู่วิชาชีพแพทย์ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ รวมถึงการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาในชั้นปีที่ 6

ในโอกาสนี้ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ พร้อมด้วย พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ และอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Loading