กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อำลา (Byenior) นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 เมษายน 2567  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อำลา (Byenior) เพื่อแสดงความยินดีนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ปรีคลินิกและคลินิก เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Loading