บัณฑิตแพทย์มหาวิทยาลัยสยามรุ่นที่ 1 รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

บัณฑิตแพทย์มหาวิทยาลัยสยามรุ่นที่ 1 รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตแพทย์มหาวิทยาลัยสยามรุ่นที่ 1 รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคม และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม โดยใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ถือเป็นใบประกอบโรคศิลปะเฉพาะที่แยกออกมาตามกฎหมาย “พรบ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” ซึ่งมีแพทยสภาดูแลอยู่เป็นการเฉพาะ เป็นสิ่งที่แสดงว่าแพทย์ผู้นั้นผ่านการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทั้งวิชาแพทย์พื้นฐานและวิชาแพทย์คลินิก พร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โดยสมบูรณ์

ภาพบรรยากาศภายในงานLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *