ข่าวนักศึกษา

Aug
19

ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยสยามปี๖๒

ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยสยามปี๖๒   สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ โดยมีกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร สำนักที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการรวมทั้งระบบวิธีการลงทะเบียนให้นักศึกษาทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Aug
19

โครงการเตรียมความพร้อมบ้านผู้หว่านปี๖๒

โครงการเตรียมความพร้อมบ้านผู้หว่านปี๖๒   โครงการเตรียมความพร้อมบ้านผู้หว่านปี๖๒ ณ บ้านผู้หว่าน วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ปี ๒๕๖๒ บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jul
31

First Day ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปี62

First Day   First Day ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปี62  เวลา 12.00-17.00 น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jul
25

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ปี62

ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ปี62   ไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยามปี62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12 ชั้น 3 เวลา 09.0-12.00 น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jul
09

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62

รับน้องคณะแพทยศาสตร์ ปี62   รับน้องคณะแพทยศาสตร์ปี62 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 12 ชั้น 5 เวลา 8.30-16.30 น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jun
21

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ปี62

พิธีมอบเสื้อกาวน์ปี62   พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเวลา 8.30-13.30 น. บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
Jun
21

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ปี62

พระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยสยามเข้าร่วมและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน (ญาติอาจารย์ใหญ่) ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมลำรึกถึงพระคุณของ “อาจารย์ใหญ่” ทุกท่าน ที่ได้อุทิศร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และเพื่อการศึกษาทางมหกายวิภาคศาสตร์ ของการเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา บรรยากาศภายในงาน

DETAIL
May
07
May
05
May
02

งานราตรีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๑

งานราตรีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๑   ” ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ปี ๖ รุ่นที่ ๑ ทุกคนนะครับ “ ณ ภัตตาคาร มาเรีย การ์เด้น วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ บรรยากาศภายในงาน

DETAIL