ข่าวนักศึกษา

Dec
18
Dec
18
Dec
18
Dec
18
Dec
04

งานสยามนิทัศน์ 2018

วันที่  ๒๗  –  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยสยาม สยามนิทัศน์ 2018 ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสยาม จัดนิทรรศการสยามนิทัศน์ ตลาดนัดหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL

ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ การ์ตูน 12 ตอน ของแพทยสภา

  ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ทั้ง 12 ตอน     – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 1 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 2 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 3 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 4 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 5 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 6 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 7 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 8 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 9 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 10 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 11 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 12 –

DETAIL
Oct
29

งาน Open House ปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ชั้น ๒ Open House ปี ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศงาน เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ “SMST Open house 16th” จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ โดยในงาน มีกิจกรรมการแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบแบบตัวต่อตัวจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ การเล่าประสบการณ์ตรงของนิสิตนักศึกษาแพทย์, ทันตะ และเภสัชทั้งก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และเรียนจบ สรุปข้อมูลการรับสมัครเข้าเรียน และจุดเด่นในโรงเรียนแพทย์แต่ละสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Airport rail link มักกะสัน คณะแพทย์ ม.สยามเป็น ๑ ใน ๒๒ สถาบันแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Sep
27

บรรยาย “การทำความเข้าใจกับเกณฑ์ WFME ครั้งที่ 1”

วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๐ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ บรรยาย WFME ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์จักกิจกรรมบรรยาย “การทำความเข้าใจกับเกณฑ์ WFME ครั้งที่ 1” เพื่อเตรียมนักศึกษาแพทย์ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Sep
24

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2561

วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลศิริราช พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดยศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันทิวงคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย”   -ภาพประกอบ-

DETAIL