NEWS & ACTIVITIES

Oct
09
Sep
09
Sep
04

พิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563  สโมสรนักศึกษาแพทย์ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2563

DETAIL
Aug
26

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 สิงหาคม 2563  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

DETAIL
Aug
25
Aug
25

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

DETAIL
Aug
19

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึก ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2563

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี และคณาจารย์ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ม.สยามเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

DETAIL
Aug
18

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 สิงหาคม 2563  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

DETAIL
Aug
13
Aug
11