การประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2565

 33 total views,  2 views today

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2

      424 total views,  72 views today

 424 total views,  72 views today

โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

 39 total views,  3 views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ประจำปี 2565

 47 total views,  2 views today

พิธีมอบเสื้อ Extern นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อ Extern ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 127 total views,  1 views today

งานสยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

 67 total views