โครงการคุยกับพี่หมอ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการคุยกับพี่หมอ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยในครั้งนี้ได้เชิญ พญ.วิจิตตราภรณ์ สุขเจริญ

 16 total views,  8 views today

โครงการ Inspire NEXT

วันที่ 18 มกราคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการ Inspire NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังแนวความคิดในการทำงานและประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการต่าง ๆ ทั้งวงการแพทย์และอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา

 21 total views,  1 views today

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2566  นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบัน

 37 total views,  1 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) และการสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

    482 total views,  18 views today

 482 total views,  18 views today

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 24 ธันวาคม 2565  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป

 29 total views

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาแพทย์

 25 total views,  1 views today