ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์กรรณ ที่ได้รับโล่

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์กรรณ ด่านวิบูลย์ บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 3 ได้รับโล่เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา

 119 total views

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สรัญญาที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

 142 total views

 142 total views

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สัตพรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2564

 224 total views,  2 views today

 224 total views,  2 views today

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน “1 day with me” vlog contest

 192 total views

 192 total views