นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ปี 2566

วันที่ 2 – 5 มีนาคม 2566  นักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติโดยศิริราช ปี 2566

 75 total views