รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แบบรับตรงรอบที่ 2

 586 total views

 586 total views

การส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ผู้สมัครผ่านระบบ กสพท ปีการศึกษา 2564)

การส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ผู้สมัครผ่านระบบ กสพท ปีการศึกษา 2564)  416 total views

 416 total views