รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 แบบรับตรงรอบ Portfolio

ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ แบบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2567 

Loading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) 2567

  

Loading

แบบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2566

ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ผู้สมัครผ่านระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566)   

Loading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 2

   *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการคณะแพทย์ เบอร์ 02-868-6000 ต่อ 5436*  

Loading

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมกิจกรรม ACD Youth Leadership & Cross-Cultural Business Congress 2023

วันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 นักศึกษาแพทย์ปองชัย ปองเสงี่ยม ชั้นปีที่ 1 รับทุนสนับสนุนจากท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ไปร่วมกิจกรรม ACD Youth Leadership & Cross-Cultural Business Congress 2023 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

Loading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) และการสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 2

  

Loading