รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นแพทย์ประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปีการศึกษา 2566

ใบสมัครงาน แพทย์ประจำหอผู้ป่วย     230 total views

 230 total views

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกด้วยเงินกองทุนศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อมหาวิทยาลัยสยาม

ใบสมัครงาน ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก     190 total views

 190 total views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

    654 total views

 654 total views

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

    796 total views

 796 total views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) และการสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

    1,050 total views

 1,050 total views

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการเข้าแถวสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

    258 total views

 258 total views

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

สมัครออนไลน์     4,116 total views

 4,116 total views

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2

    1,356 total views

 1,356 total views