รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

    796 total views

 796 total views

โครงการคุยกับพี่หมอ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการคุยกับพี่หมอ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยในครั้งนี้ได้เชิญ พญ.วิจิตตราภรณ์ สุขเจริญ

 85 total views,  1 views today

โครงการ Inspire NEXT

วันที่ 18 มกราคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการ Inspire NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังแนวความคิดในการทำงานและประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการต่าง ๆ ทั้งวงการแพทย์และอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา

 44 total views