รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ Mega Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น.  ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ผู้อำนวยการเขตบางแค  คณะผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ป และผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท เข้าร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังข้อมูลความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีน รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการวัคซีน แสดงความขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยในการฉีดวัคซีน และขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละมาในวันนี้ พร้อมทั้งชื่นชมการบริหารจัดการของศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแคที่เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน และที่สำคัญคือเรื่องของความรวดเร็วของผู้ได้รับบริการ  นอกจากนี้ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ยังได้มอบยาฟ้าทะลายโจร พร้อมทั้งจัดแสดงสมุนไพร เครื่องดื่มกระชายขาว เครื่องดื่มตรีผลา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนได้ลองชิมด้วย

มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสภาหอการค้าไทย เดอะมอลล์กรุ๊ป เครือโรงพยาบาลพญาไท และกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มดำเนินการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไป บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเริ่มฉีดรอบแรกตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนประมาณ วันละ 2,000 คน

 74 total views,  1 views today