พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในช่วงเช้า ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีบูชาสักการะองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ  ต่อจากนั้น ท่านอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มาวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทย ณ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี และ ดร.เจนวิทย์ นพวรท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ  ในช่วงบ่าย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ร่วมด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู เจิมตำราเรียน มอบทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนสนับสนุนนักศึกษากิจกรรม ทุนกีฬา ทุนศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา มอบโล่รางวัลให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวดพานไหว้ครูประจำปีนี้ด้วย

 296 total views,  1 views today