คณบดีคณะแพทยศาสตร์ร่วมทีมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทีมศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี นพ.สกล สุขพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี และองค์กรแพทย์ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งนำเสนอภาพรวมและศักยภาพของโรงพยาบาล นำชมหอผู้ป่วยใน หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน และหอพัก สำหรับร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมในการรับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไปเรียนและฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลบางพลีต่อไป

 42 total views,  2 views today