โครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนลุ่มน้ำบางตะบูน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนลุ่มน้ำบางตะบูน ปีการศึกษา 2565 โดยนำนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันซ่อมแซมสะพานไม้ เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น ซ่อมแซมและบริจาคเครื่องเล่นใหม่ รวมถึงบริจาคสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บ้านเกาะแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 43 total views,  1 views today