พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแพทยศาสตร์ ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศาสนา

ในโอกาสนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาทำบุญ วัดชิโนรสารามวรวิหาร และอาคารเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 

 50 total views,  2 views today