กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาแพทย์  ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.กิตติคุณ นพ.เฉลิม วราวิทย์ ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ที่ปรึกษา และ พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นำผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพรปีใหม่ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading