คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32

วันที่ 6 – 8 มกราคม 2566  นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 (The 32nd Syringe Game) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ทุกสถาบัน โดยในปีนี้เครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) มอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
สรุปผลการแข่งขัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้
– นักศึกษาแพทย์นับดาว กันกา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว
– นักศึกษาแพทย์นับดาว กันกา และนักศึกษาแพทย์นับทอง กันกา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเทนนิส ประเภทหญิงคู่
– นักศึกษาแพทย์อภิชญา เวฬุวนารักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว
– นักศึกษาแพทย์นับทอง กันกา และนักศึกษาแพทย์ชณกันต์ อุทัยพิบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทนนิส ประเภทคู่ผสม
นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม วง The Remedial ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวงดนตรีในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 นี้ด้วย

Loading