โครงการ Inspire NEXT

วันที่ 18 มกราคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการ Inspire NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังแนวความคิดในการทำงานและประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการต่าง ๆ ทั้งวงการแพทย์และอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการใช้ชีวิตและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ นายแพทย์กิติ ขนบธรรมชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หู คอ จมูก จากโรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นแพทย์” โดยมีนักศึกษาแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading