โครงการคุยกับพี่หมอ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการคุยกับพี่หมอ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยในครั้งนี้ได้เชิญ พญ.วิจิตตราภรณ์ สุขเจริญ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading