การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการของมูลนิธิฯ ประจำปี 2566 ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Millennium มหาวิทยาลัยสยาม

Loading