กิจกรรม “คุยกับพี่หมอ” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567  ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการ “คุยกับพี่หมอ” ปีการศึกษา 2566 โดยเชิญ พญ.วิจิตราภรณ์ สุขเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading