ข่าวประกาศ

พิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ซึ่งถือเป็น “วันมหิดล” 

 56 total views

โครงการบริการวิชาการ “แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ “แพทย์สยามรักษ์สุขภาพ สู้โควิด-19” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหัวช้าง สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสยาม 

 51 total views

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2564

 117 total views

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยในช่วงเช้า ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีบูชาสักการะองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ

 84 total views

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 6 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ การใช้คลินิกแพทย์แผนไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาการและวิจัยด้านสมุนไพรไทยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 112 total views

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลัก ในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 6 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลัก ในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม โดยใช้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 64 total views