ข่าวประกาศ

พิธีมอบเสื้อ Extern นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 เมษายน 2565  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อ Extern ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 195 total views

งานสยามสืบสาน ประเพณีปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

 106 total views

พิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 เมษายน 2565  สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีประดับตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

 154 total views

กิจกรรมมอบรางวัลในโครงการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “วิถีชีวิตของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม” ปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 เมษายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลในโครงการประกวดคลิปสั้น

 124 total views,  1 views today

กิจกรรมอำลานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2565  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 245 total views

โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ จัดทำโครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

 143 total views