รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2

    388 total views,  10 views today

 388 total views,  10 views today

คณบดีคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ COVID-19”

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤติ COVID-19”

 53 total views,  2 views today

ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ผู้สมัครผ่านระบบรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

          >> ส่งรายงานผลการตรวจสุขภาพ <<    254 total views,  2 views today

 254 total views,  2 views today

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2

  >> แบบรายงานการตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2565 <<     424 total views,  4 views today

 424 total views,  4 views today

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565  คณะแพทยศาสตร์โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิกสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 95 total views

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

 73 total views

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 แบบรับตรงรอบที่ 2

    700 total views

 700 total views

การประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  คณะแพทยศาสตร์จัดการประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ครั้งที่ 1/2565

 59 total views

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 87 total views,  1 views today