พิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 6 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 28 total views

มหาวิทยาลัยสยามบริจาคชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม บริจาคชุดตรวจ DiaPlexQTM Novel Coronavirus (2019-nCOV) Detection Kits (Real-time RT-PCR based assay system)

 22 total views,  1 views today

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

 52 total views,  1 views today

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565

 60 total views,  1 views today

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 ธันวาคม 2564  คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลและมีความความเข้าใจในบริบทขององค์กร นโยบาย เป้าหมาย ระบบการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงได้พบปะผู้บริหารของคณะฯ และเพื่อนร่วมงาน

 112 total views