โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก ปีการศึกษา 2567

วันที่ 5, 12 และ 19 มิถุนายน 2567  ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก ปีการศึกษา 2567

Loading

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์ ม. สยาม รุ่นที่ 1 ทั้ง 6 ท่าน

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์ ม. สยาม รุ่นที่ 1 ทั้ง 6 ท่าน เนื่องในโอกาส สอบผ่านวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Loading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 แบบรับตรงรอบ 2

  

Loading

กิจกรรมศึกษาดูงาน Jin wellbeing county

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ปรีคลินิก เข้าศึกษาดูงาน Jin wellbeing county

Loading

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจารย์ปรีคลินิก เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

Loading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 แบบรับตรงรอบที่ 2

  

Loading