ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Fast Learning) และการสอบความรู้ทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

    478 total views,  14 views today

 478 total views,  14 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการเข้าแถวสู่เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

    212 total views

 212 total views

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 แบบรับตรงรอบที่ 1

สมัครออนไลน์     3,404 total views,  2 views today

 3,404 total views,  2 views today

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

 135 total views