คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมสำหรับอาจารย์แพทย์ประจำปี 2565

วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก อาจารย์ปรีคลินิกและอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมจริยธรรมสำหรับอาจารย์แพทย์ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต และจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) และโรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปีนี้คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ แพทยสภา ได้มอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ภายใต้แนวคิด “Designing Student Friendly System for SAFE medical school” (การออกแบบระบบการดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย์ในบริบทของแต่ละสถาบัน) เพื่อให้การดูแลนิสิตนักศึกษาแพทย์ตามนโยบาย SAFE medical school มีความชัดเจน ทำให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความสุขต่อการเรียน มีอุดมคติที่ดีในการเป็นแพทย์ที่ดีที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 35 total views,  1 views today