มหาวิทยาลัยสยามบริจาคชุดตรวจไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 4 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม บริจาคชุดตรวจ DiaPlexQTM Novel Coronavirus (2019-nCOV) Detection Kits (Real-time RT-PCR based assay system) ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามได้รับมอบจากบริษัท Chaiyo Korea คู่ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25,000 ชุด รวมมูลค่า 4,375,000 บาท เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบชุดตรวจดังกล่าว ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 239 total views,  1 views today