พิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 6 มกราคม 2565  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญและเปิดสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 และสำนักงานศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก

 198 total views,  1 views today