พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 6 กันยายน 2564  มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ การใช้คลินิกแพทย์แผนไทยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาการและวิจัยด้านสมุนไพรไทยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสนี้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ท่านอธิบดี และผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ท่านอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม ที่กรุณาให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นความร่วมมือที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยในการสนับสนุนความความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่อาจช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งทางวิชาการ วิจัย การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ดีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมสืบไป

 288 total views,  1 views today