พิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย ซึ่งถือเป็น “วันมหิดล”  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีวางพานดอกไม้ถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งประดิษฐาน ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติของพระองค์ท่าน ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างมากมายจนเป็นที่ประจักษ์  โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน

 34 total views,  1 views today