คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี เข้าพบ นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ตึกเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 14 total views,  3 views today