คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโดยมีการจัดแสดงการใช้โต๊ะผ่าตัดเสมือนจริง (Anatomage Table) และหุ่นจำลองฝึกทักษะทางการแพทย์ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำด้วย

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดงานโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินงานโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายใต้แนวความคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art – Science – Innovation and Creative Economy)” ซึ่งผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมงานได้ในรูปแบบ HYBRID Event

 

– On Ground Platform ณ อาคาร 9 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (บูธนิทรรศการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 9 แถวที่ 31
– Online Platform ชมนิทรรศการเสมือนจริง Virtual Exhibition ทาง www.thailandnstfair.com
– Online Activities กิจกรรมออนไลน์ www.facebook.com/nstfairTH

 46 total views,  1 views today