งานปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ Mega Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค โดยมหาวิทยาลัยสยาม สภาหอการค้าไทย เดอะมอลล์กรุ๊ป เครือโรงพยาบาลพญาไท และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการให้บริการวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วไป บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจอย่างสุดกำลังในการฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้

 43 total views,  1 views today