งานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ บริเวณท่าน้ำหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ในโอกาสนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติร่วมงาน โดยภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาแพทย์ การแสดงจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และการประกวดกระทง จากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมกันลอยกระทง ณ ท่าน้ำหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้

 39 total views,  1 views today