พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยท่านอธิการบดีเป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม
ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฏฐินี หวังคุณธรรม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย

 43 total views,  1 views today