พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565  คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็น “วันมหิดล” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติของพระองค์ท่านซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ และทรงได้รับการยกย่องเป็น “องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย” ในโอกาสนี้ ดร.พรชัย มงคลวนิช ท่านอธิการบดี เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
ในขณะที่ อ.สัตพร เจริญสุข และ อ.สุกัญญา อุรุวรรณ เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกั

Loading