พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีบูชาสักการะองค์พระชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ
จากนั้น ท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเจิมตำราเรียนและพิธีไหว้ครู โดยผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู และนำพวงมาลัยเคารพสักการะ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยาม ท่านอธิการบดีมอบทุนการศึกษาและโล่รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นของแต่ละคณะ และรางวัลประกวดพานไหว้ครู พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม
คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
– นักศึกษาแพทย์ อรนลิน จันทร์น้อย ได้รับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ปีการศึกษา 2564
– นักศึกษาแพทย์ พิชชาพร วงศ์มีฤทธิ์ ได้รับทุนการศึกษา
– นักศึกษาแพทย์ได้รับโล่รางวัลชมเชยการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

 106 total views,  2 views today