โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากโครงการค่ายปั้นหมอ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศจากโครงการค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พื้นฐานการเรียนแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียนวัดชิโนรสารามวรวิหาร 

Loading