คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศ Asian Medical Students’ Association (AMSA)-Thailand and AMSA-Egypt

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศ Asian Medical Students’ Association (AMSA)-Thailand and AMSA-Egypt
วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2566  นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 10 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศ Asian Medical Students’ Association (AMSA) – Thailand and AMSA-Egypt ณ ประเทศอียิปต์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมจัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย และ AMSA Egypt & Suez Canal University (SCU) โดยนักศึกษาแพทย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้ สังคมและวัฒนธรรม เป็นเวลา 10 วัน
 
นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ยังได้รับเกียรติจากนายพุทธพร อิ้วตกส้าน ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ให้เข้าพบเพื่อรายงานตัวและเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในโครงการดังกล่าวด้วย 
Under the joint student exchange program between Asian Medical Students’ Association (AMSA)-Thailand and AMSA-Egypt, 10 of our 2nd year preclinical medical students from the Faculty of Medicine visited the Faculty of Medicine, Suez Canal University (SCU) at Ismailia, Egypt from the 3rd of May to the 12th of May, 2023. During their 10-day study trip to SCU, the students attended academic sessions as well as social and cultural programs. They also had an opportunity to meet up with His Excellency, Honorable Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Arab Republic of Egypt, Mr. Puttaporn Ewtoksan at his residence while visiting Cairo as part of their social program.

Loading