โครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาแพทย์
 
ในโอกาสนี้ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์ โดยมี พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้บริหารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก และอาจารย์แพทย์ เข้าร่วมพิธีและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาแพทย์ ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Loading