โครงการบริการวิชาการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม: นักเรียนจากค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับนักเรียนจากค่ายปั้นหมอ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พื้นฐานการเรียนแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียนวัดชิโนรสารามวรวิหาร

Loading