พิธีไว้อาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ Dr. Ruben C. Umaly

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีไว้อาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และ Dr. Ruben C. Umaly โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ห้อง Hall of Fame อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading