โครงการ “จากฝั่งธน สู่ฝั่งนนท์” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ “จากฝั่งธน สู่ฝั่งนนท์” ปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 และได้ขึ้นไปศึกษาต่อในชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
 
ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พล.ร.ต.หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดี และ ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีกล่าวอวยพรและแสดงความยินดีกับนักศึกษา โดยมีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ชั้นปรีคลินิก อาจารย์แพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading