คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มีนาคม 2567  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุและสามเณร ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พ.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยสยาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสงฆ์ ร่วมสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำแก่ผู้มารับการตรวจ ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

Loading