พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567  ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก พร้อมผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ คณาจารย์ปรีคลินิกและคลินิก ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแพทย์ ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

Loading