คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2564  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจประเมินฯ

 145 total views,  1 views today