โครงการคุยกับพี่หมอ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการคุยกับพี่หมอ ปีการศึกษา 2565 โดยเชิญศิษย์เก่ามาร่วมพบปะพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การเรียนและการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์ให้กับนักศึกษาแพทย์ปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ได้เชิญ ร้อยตำรวจเอก นายแพทย์ ปริย ต๊ะวิชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ มาร่วมพูดคุยกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

 50 total views,  1 views today