คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

วันที่ 17 กันยายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา เข้าศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้พื้นฐานการเรียนแพทย์ โดยมีคณาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์ นำโดย ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายถึงความสำคัญของการเรียนกายวิภาคศาสตร์ในมนุษย์ทางการแพทย์ ทีมอาจารย์ประจำสาขานำนักเรียนเยี่ยมชมตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดง specimen ภาพจำลองสามมิติทางกายวิภาคศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ หุ่นจำลอง ห้องตรวจร่างกาย โปสเตอร์จัดแสดงทางพยาธิวิทยา ณ อาคารเรียนวัดชิโนรสารามวรวิหาร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

 23 total views,  1 views today