โครงการบริการวิชาการแพทย์สยามรักษ์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการแพทย์สยามรักษ์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและส่งเสริมการป้องกันโรคให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจมารับบริการจำนวนมาก ณ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม ผู้เข้ารับบริการได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี พร้อมรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค NCDs และโรคตับอักเสบบี ผู้เข้ารับบริการจะได้ทราบปัญหาสุขภาพเบื้องต้นและรู้วิธีดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโรคต่าง ๆ

 18 total views,  2 views today